ОФФТОП |Евангелие от Матфея 15 стих 14

оста́вите и́хъ: вожди́ су́ть слѣ́пи слѣпце́мъ: слѣпе́цъ же слѣпца́ а́ще во́дитъ, о́ба въ я́му впаде́тася.

....все тэги
2010-2020
UPDONW