Блог им. Marek

Газпром – рсбу 2018г.; мсфо 9 мес 2018г.

Газпром – рсбу/ мсфо
23 673 512 900 акций http://fs.moex.com/files/12122
Free
-float 46%
Капитализация на 01.04.2019г: 3,661.58 трлн руб

Общий долг на 31.12.2016г: 3,438.95 трлн руб/ мсфо 5,477.10 трлн руб
Общий долг на 31.12.2017г: 4,060.96 трлн руб/ мсфо 6,223.29 трлн руб
Общий долг на 30.09.2018г: 4,095.44 трлн руб/ мсфо 6,609.40 трлн руб
Общий долг на 31.12.2018г: 4,668.89 трлн руб

Выручка 2016г: 3,934.49 трлн руб/ мсфо 6,111.05 трлн руб
Выручка 1 кв 2017г: 1,184.15 трлн руб/ мсфо 1,815.30 трлн руб
Выручка 6 мес 2017г: 2,089.07 трлн руб/ мсфо 3,209.93 трлн руб
Выручка 9 мес 2017г: 3,034.59 трлн руб/ мсфо 4,641.60 трлн руб
Выручка 2017г: 4,313.03 трлн руб/ мсфо 6,546.14 трлн руб
Выручка 1 кв 2018г: 1,393.36 трлн руб/ мсфо 2,138.33 трлн руб
Выручка 6 мес 2018г: 2,472.61 трлн руб/ мсфо 3,971.56 трлн руб
Выручка 9 мес 2018г: 3,629.49 трлн руб/ мсфо 5,901.59 трлн руб
Выручка 2018г: 5,179.55 трлн руб

Прибыль 2016г: 411,425 млрд руб/Прибыль мсфо 997,104 млрд руб 
Прибыль 1 кв 2017г: 107,640 млрд руб/Прибыль мсфо 350,387 млрд руб 
Прибыль 6 мес 2017г: 17,376 млрд руб/Прибыль мсфо 408,054 млрд руб 
Убыток 9 мес 2017г: 9,205 млрд руб/Прибыль мсфо 615,625 млрд руб 
Прибыль 2017г: 100,298 млрд руб/Прибыль мсфо 766,879 млрд руб 
Прибыль 1 кв 2018г: 122,611 млрд руб/Прибыль мсфо 392,169 млрд руб 
Прибыль 6 мес 2018г: 284,093 млрд руб/Прибыль мсфо 663,551 млрд руб 
Прибыль 9 мес 2018г: 395,150 млрд руб/Прибыль мсфо 1,064.09 трлн руб 
Прибыль 2018г: 933,137 млрд руб/Прибыль мсфо 1,375 трлн руб — Прогноз
http://www.gazprom.ru/f/posts/01/851439/gazprom-accounting-report-2018.pdf
http://www.gazprom.ru/investors/disclosure/reports/2018/


теги блога Марэк

....все тэгиUPDONW