Блог им. Marek

Россети – рсбу/мсфо 1 кв 2019г

Россети – рсбу/мсфо
198 827 865 141 Обыкновенных акций fs.moex.com/files/12122
Free-float 11%
Капитализация на 18.06.2019г: 288,300 млрд руб

2 075 149 384 Привилегированных акций
Free-float 59%
Капитализация на 18.06.2019г: 3,638 млрд руб

Общий долг на 31.12.2016г: 34,637 млрд руб/ мсфо 954,285 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 33,150 млрд руб/ мсфо 976,643 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 32,589 млрд руб/ мсфо 1,023.67 трлн руб
Общий долг на 31.03.2019г: 32,717 млрд руб/ мсфо 1,041.66 трлн руб

Выручка 2016г: 26,657 млрд руб/ мсфо 901,034 млрд руб
Выручка 1 кв 2017г: 913,26 млн руб/ мсфо 230,609 млрд руб
Выручка 2017г: 26,510 млрд руб/ мсфо 948,344 млрд руб
Выручка 1 кв 2018г: 626,05 млн руб/ мсфо 260,271 млрд руб
Выручка 2018г: 27,188 млрд руб/ мсфо 1,021.60 трлн руб
Выручка 1 кв 2019г: 636,64 млн руб/ мсфо 265,526 млрд руб

Прибыль 2016г: 224,441 млрд руб/ Прибыль мсфо 98,341 млрд руб
Убыток 1 кв 2017г: 24,499 млрд руб/ Прибыль мсфо 23,579 млрд руб
Убыток 6 мес 2017г: 22,865 млрд руб/ Прибыль мсфо 54,003 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 7,321 млрд руб/ Прибыль мсфо 81,022 млрд руб
Убыток 2017г: 13,243 млрд руб/ Прибыль мсфо 121,159 млрд руб
Прибыль 1 кв 2018г: 21,532 млрд руб/ Прибыль мсфо 33,163 млрд руб
Прибыль 6 мес 2018г: 42,314 млрд руб/ Прибыль мсфо 56,937 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 19,213 млрд руб/ Прибыль мсфо 88,659 млрд руб
Убыток 2018г: 11,547 млрд руб/ Прибыль мсфо 124,678 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 40,167 млрд руб/ Прибыль мсфо 40,768 млрд руб
Прибыль 2019г: ____ млрд руб/ Прибыль мсфо 132 млрд руб — Прогноз
www.rosseti.ru/investors/info/financeinfo/reports/msfo/
www.rosseti.ru/investors/info/financeinfo/reports/rsbu/

теги блога Марэк

....все тэгиUPDONW