Блог им. Marek

Городские Инновационные Технологии (ГИТ)

Городские Инновационные Технологии (ГИТ)
437 000 000 + 900 000 000 (допка от 09.01.2020) = 1 337 000 000 акций
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CQFoquq3KU23hQI7ptebLA-B-B
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=32725&type=1
Капитализация на 03.06.2020г: 1,076 млрд руб

Обязательства на 31.12.2017г: 52,47 млн руб/ мсфо 800,79 млн руб
Обязательства на 31.12.2018г: 18,18 млн руб/ мсфо 979,74 млн руб
Обязательства на 30.06.2019г: 28,19 млн руб/ мсфо 1,026 млрд руб
Обязательства на 31.12.2019г: 341,52 млн руб
Обязательства на 31.03.2020г: 354,10 млн руб

Выручка 2017г: 38,35 млн руб/ мсфо /2,052 млрд руб
Выручка 1 кв 2018г: 4,54 млн руб
Выручка 6 мес 2018г: 10,18 млн руб/ мсфо 1,165 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 28,78 млн руб
Выручка 2018г: 44,73 млн руб/ мсфо 2,229 млрд руб
Выручка 1 кв 2019г: 5,06 млн руб
Выручка 6 мес 2019г: 17,59 млн руб/ мсфо 1,488 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 22,58 млн руб
Выручка 2019г: 46,19 млн руб
Выручка 1 кв 2020г: 12,25 млн руб

Прибыль 2017г: 1,63 млн руб/ Прибыль мсфо 68,76 млн руб
Прибыль 1 кв 2018г: 368 тыс руб
Прибыль 6 мес 2018г: 915 тыс руб/ Прибыль мсфо 76,06 млн руб
Прибыль 9 мес 2018г: 640 тыс руб
Прибыль 2018г: 10,97 млн руб/ Прибыль мсфо 75,22 млн руб
Прибыль 1 кв 2020г: 1,69 млн руб
Прибыль 6 мес 2019г: 2,12 млн руб/ Прибыль мсфо 40,06 млн руб
Прибыль 9 мес 2019г: 697 тыс руб
Прибыль 2019г: 13,26 млн руб
Прибыль 1 кв 2020г: 889 тыс руб
e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/1745148/
paogit.ru/acioneram-investoram

ГИТ – Дивидендная история
Период ** Объявлены ** Реестр дата ** Дивиденд * Сумма на див.
2019 год * 15 апр 2020 * 01 июн 2020 * 0,030 руб * 13 110 000 руб
2018 год * 23 май 2019 * 10 июл 2019 * 0,025 руб * 10 925 000 руб
2017 год * 23 май 2018 * 06 июл 2018 * 0,020 руб * 14 393 840 руб
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uDiHyQ7S00uGwu-AQ30DN5A-B-B


теги блога Марэк

....все тэгиUPDONW