Блог им. Marek

Акрон – рсбу/ мсфо 6 мес 2019г

Акрон – рсбу/ мсфо 
40 534 000 акций http://fs.moex.com/files/12122    
Free-float 12% 
Капитализация на 26.08.2019г: 194,401 млрд руб 

Общий долг 31.12.2016г: 123,712 млрд руб/ мсфо 106,565 млрд руб 
Общий долг 31.12.2017г: 126,438 млрд руб/ мсфо 95,938 млрд руб 
Общий долг 31.12.2018г: 132,346 млрд руб/ мсфо 108,619 млрд руб 
Общий долг на 30.06.2019г: 132,526 млрд руб/ мсфо 112,609 млрд руб 

Выручка 2016г: 50,216 млрд руб/ мсфо 89,359 млрд руб 
Выручка 6 мес 2017г: 26,20 млрд руб/ мсфо 46,889 млрд руб 
Выручка 2017г: 54,783 млрд руб/ мсфо 94,342 млрд руб 
Выручка 6 мес 2018г: 29,209 млрд руб/ мсфо 49,413 млрд руб 
Выручка 2018г: 67,754 млрд руб/ мсфо 108,062 млрд руб 
Выручка  1 кв 2019г: 18,976 млрд руб/ мсфо 29,504 млрд руб 
Выручка 6 мес 2019г: 36,095 млрд руб/ мсфо 60,472 млрд руб

Прибыль 6 мес 2016г: 10,559 млрд руб/ Прибыль мсфо 19,721 млрд руб 
Прибыль 2016г: 11,078 млрд руб/ Прибыль мсфо 25,565 млрд руб 
Прибыль 6 мес 2017г: 4,076 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,946 млрд руб 
Прибыль 2017г: 7,628 млрд руб/ Прибыль мсфо 14,260 млрд руб 
Прибыль 1кв 2018г: 691,60 млн руб/ Прибыль мсфо 4,146 млрд руб 
Прибыль 6 мес 2018г: 497,72 млн руб/ Прибыль мсфо 3,425 млрд руб 
Прибыль 9 мес 2018г: 1,697 млрд руб/ Прибыль мсфо 7,366 млрд руб 
Прибыль 2018г: 10,810 млрд руб/ Прибыль мсфо 13,318 млрд руб 
Прибыль 1кв 2019г: 7,009 млрд руб/ Прибыль мсфо 8,774 млрд руб     
Прибыль 6 мес 2019г: 14,006 млрд руб/ Прибыль мсфо 17,196 млрд руб 
https://www.acron.ru/investors/financial-statements/   
https://www.acron.ru/investors/


теги блога Марэк

....все тэгиUPDONW