Блог им. Marek

НЛМК – рсбу/ мсфо - 1 кв 2019г

НЛМК – рсбу/ мсфо
5 993 227 240 акций http://fs.moex.com/files/12122
Free-float 16%
Капитализация на 28.05.2019г: 1,013.81 трлн руб

Общий долг на 31.12.2016г: 222,735 млрд руб/ мсфо 238,258 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 219,174 млрд руб/ мсфо 250,581 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 242,238 млрд руб/ мсфо 285,587 млрд руб
Общий долг на 31.03.2019г: 213,276 млрд руб/ мсфо $3,552 млрд

Выручка 2016г: 235,238 млрд руб/ мсфо 508,159 млрд руб
Выручка 1 кв 2017г: 94,165 млрд руб/ мсфо $2,156 млрд
Выручка 6 мес 2017г: 195,343 млрд руб/ мсфо 272,150 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 300,406 млрд руб/ мсфо $7,250 млрд
Выручка 2017г: 410,032 млрд руб/ мсфо 55887,146 млрд руб
Выручка 1 кв 2018г: 111,620 млрд руб/ мсфо $2,794 млрд
Выручка 6 мес 2018г: 239,269 млрд руб/ мсфо 351,095 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 370,096 млрд руб/ мсфо $9,033 млрд
Выручка 2018г: 493,829 млрд руб/ мсфо 756,222 млрд руб
Выручка 1 кв 2019г: 118,087 млрд руб/ мсфо $2,869 млрд

Прибыль 2016г: 36,420 млрд руб/ Прибыль мсфо 61,280 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 13,193 млрд руб/ Прибыль мсфо $322 млн 
Прибыль  6 мес 2017г: 29,271 млрд руб/ Прибыль мсфо 38,624 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 43,579 млрд руб/ Прибыль мсфо $1,023 млрд
Прибыль 2017г: 109,466 млрд руб/ Прибыль мсфо 84,782 млрд руб
Прибыль 1 кв 2018г: 17,257 млрд руб/ Прибыль мсфо $504 млн 
Прибыль 6 мес 2018г: 42,627 млрд руб/ Прибыль мсфо 64,480 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 67,524 млрд руб/ Прибыль мсфо $1,734 млрд
Прибыль 2018г: 117,589 млрд руб/ Прибыль мсфо 140,459 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 17,506 млрд руб/ Прибыль мсфо $382 млн  
Прибыль 2019г: _______ млрд руб/ Прибыль мсфо 110 млрд руб — Прогноз
https://nlmk.com/ru/about/governance/regulatory-disclosure/financial-statements/
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2509&type=3


теги блога Марэк

....все тэгиUPDONW