<HELP> for explanation

Блог им. v_gorbachevski

Акции для торговли 11.09

akcii-dlya-torgovli-nyse-trader

 
09-11 16 03
 
BUY:
AVY; ACC; NAV; ATI; FBHC; MDCO; ABBV; JCI.
SELL:
AOL; MYGN.
 


....все тэги
Регистрация
UPDONW