โอเล็ก

ร้ายเพราะได้เมี่อ กษัตริย์เชี่อพราหม
ชราภัณฑาหาร ยุทรงธรรม์จับพระจันทกุมารไปประหาร
เข่นฆ่าบูชายัญ จะมีความเดือนร้อนค่อนข้างร้าย แล้ว
ร้ายเพราะได้เมี่อ กษัตริย์เชี่อพราหม ชราภัณฑาหาร ยุทรงธรรม์จับพระจันทกุมารไปประหาร เข่นฆ่าบูชายัญ จะมีความเดือนร้อนค่อนข้างร้าย แล้ว กลับกลายเป็นปรีเปรมเกษมสันต์ เพราะมีผู้อุปถัมภ์ เป็นสำคัญ เป็นคนชั้นชาติเชื้อเจือผู้ดี แต่ตอนต้นทน ลำบากแย่ถูกยุแหย่ย่อยยับเป็นสัปสีแม้นเจ็บไข้จวนตาย วายชีวี แต่จะมีหมอช่วยไม่ม้วยมรณ์ ถามคู่ใบไม่นี้ดีแน่ ถามความแพ้ตอนต้นทนไปก่อนถึงที่สุดศาลฎีกา พยากรณ้ ว่าจะย้อนกลับชนะเหมีอนกะเอยฯ

с нами с: 29 сентября 2014

заходил: 04 декабря 2023, 21:03

Инфо
  • Друзья(6)
  • Подписчики(16)
  • Читаю(5)
  • Мой ЧС(52)
  • Добавлен в ЧС(57)

  • Посмотреть список друзей
  • Посмотреть список подписчиков
  • Посмотреть кого читаю
  • Кого я добавил в черный список?
  • Кто меня добавил в черный список?

Репутация
Был забанен