Переход по внешней ссылке

Вы покидаете сайт Smart-Lab.ru по внешней ссылке:

https://www.sibur.ru/press-center/news/SIBUR-i-Tatneft-zaklyuchili-soglashenie-o-namereniyakh-v-otnoshenii-neftekhimicheskikh-proizvodstv-v/

Мы не несем ответственности за содержимое этого сайта.